Стилістичні терміни

ВОЛІНТИВ, ВОЛЮНТАТИВ

(від лат. voluntarius — залежний від волі) форми і конструкції, що виражають волю, рішучість мовця, суб‘єктивну модальність.
Ещё