Стилістичні терміни

ВЧЕННЯ ПРО ТРИ СТИЛІ

гармонійна стилістична система, яку започаткували Цицерон, Квінтіліан та ін., в Україні — Феофан Прокопович, в Росії — Михайло Ломоносов: стиль простий (низький) ощадливий, ясний, скромний, позбавлений тропів, потребує слів невишуканих, комунікативних, поширений у буденному житті; стиль високий (піднесений) багатий, насичений тропами і фігурами, стандартно відпрацьований, призначений для святкових промов і високого чину; стиль середній (поміркований) позбавлений крайностей низького і високого. Ритори вважали його ідеалом доброї мови, мірою такту.
Ещё