Стилістичні терміни

ГРАДАЦІЙНІ СПОЛУЧНИКИ

складені сполучники, що утворюються з двох компонентів і виражають найчастіше зіставно-протиставні відношення, причому друга частина має більше смислове навантаження, порівняно з першою: не тільки ..., а й; не стільки ..., скільки; не те щоб …, але .
Ещё