Стилістичні терміни

ГУМОР

(лат. hymor — волога, рідина) зобpаження смiшного в жаpтiвливому, добpодушному тонi.
Ещё