Стилістичні терміни

ДЕТЕРІОРАТИВНИЙ

(лат. deterior — гірший) принизливий, гірший.
Ещё